Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zakończyło pierwszą, prowadzoną w ramach projektu „WYPRZEDŹ RAKA”, akcję badań profilaktycznych pod hasłem „Profilaktyka czerniaka – Zbadaj znamiona”. Jak pokazują liczbowe wyniki tej akcji prowadzone od 4 lat działania przynoszą efekty a same badania mimo ich corocznej powtarzalności cieszą się dużym powodzeniem. Systematyczne propagowanie wiedzy na temat podstawowych zasad profilaktyki oraz występujących w tej dziedzinie zagrożeń znajduje swoje odbicie w postawach zdrowotnych naszej lokalnej społeczności.

Z możliwości kontroli skóry i zbadania występujących na niej znamion przed tegorocznym latem skorzystało 164 mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn. Nadal wprawdzie największa grupa beneficjentów to mieszkańcy naszego miasta ale coraz częściej pojawiają się także osoby ze środowiska wiejskiego. Nie jest to wprawdzie jeszcze wynik zadowalający, gdyż mieszkańcy okolicznych miejscowości stanowili w tej grupie jedynie 14,6 % wszystkich przebadanych. Kontynuacja tych działań winna jednak systematycznie poprawiać ten wynik w kolejnych latach kalendarzowych.

W grupie przebadanych było 45 mężczyzn, 106 kobiet i 18-ro dzieci w przedziale wieku od 7 do 11 lat. Najstarszy pacjent liczył 82 lata a najmłodszy urodził się w roku 2017.

U zgłaszających się na badania osób dominowały łagodne zmiany brodawkowate skóry i owłosionej głowy wymagające dalszej obserwacji i bieżącej kontroli. W przebadanej grupie osób stwierdzono jednak także przypadki zmian chorobowych wymagających od pacjentów podjęcia wskazanych przez onkologów działań. W wyniku przeprowadzonych badań podjęto bowiem następujące decyzje:

  1. 22 osoby skierowano do chirurga w celu usunięcia stwierdzonych lub podejrzanych zmian chorobowych,
  2. 15 osób z uwagi na stwierdzone zmiany skórne zaliczane do kręgu chorób dermatologicznych (przebarwienia, owrzodzenia itp.) skierowano na leczenie do dermatologa,
  3. 1 osobę z uwagi na stwierdzone zmiany barwnikowe dolnej powieki skierowano na leczenie do okulisty.

Przedstawione powyżej dane potwierdzają celowość tego typu akcji profilaktycznych, a przeprowadzenie tegorocznej akcji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu projektu „WYPRZEDŹ RAKA” przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Natomiast osiągnięte wyniki świadczą o coraz lepszej znajomości podstawowych zasad profilaktyki i występujących w tej dziedzinie zagrożeń, które zachęcają do korzystania z badań coraz większą liczbę osób.