W prowadzonej działalności statutowej skorzystamy z każdej możliwej formy pomocy. Jeżeli masz wolny czas, jesteś kreatywny i szukasz dla siebie pola dla swojej aktywności i inicjatyw

PRZYJDŹ DO NAS !

MOŻESZ ZNALEŹĆ DLA SIEBIE MIEJSCE W NASZEJ ORGANIZACJI!

i zostać:

  1. jej członkiem zwyczajnym opłacającym coroczne składki członkowskie i pracującym społecznie w naszych szeregach na rzecz lokalnej społeczności,

  2. jej członkiem wspierającym deklarującym stałą coroczną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów,

  3. jej darczyńcą wspierającym w formie darowizny organizowane przez Stowarzyszenie akcje zdrowotne mieszczące się w sferze ochrony i promocji zdrowia.

Wystarczy się z nami skontaktować, wypełnić stosowną deklarację lub zaoferować swą pomoc na dany konkretny cel statutowy.