Stowarzyszenia „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie informuje o zakończeniu kolejnej tegorocznej akcji badań profilaktycznych, tym razem w kierunku wczesnego wykrycia chorób gruczołu krokowego. Ten mały gruczoł stanowiący zaledwie 0,5 % masy ciała dorosłego mężczyzny stanowi tak duże zagrożenie, że znalazł się na drugim miejscu pod względem zgonów z powodu nowotworów. Stąd też wspomniana wcześniej akcja i apel do mężczyzn powiatu krotoszyńskiego „ panowie korzystajcie z badań profilaktycznych, podejmujcie świadomą walkę o swoje zdrowie i życie a podejmując leczenie ze stosownym wyprzedzeniem zapobiegajcie najgorszej dla człowieka diagnozie jaką jest choroba nowotworowa”.

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie zorganizowało cykl kompleksowych badań profilaktycznych pozwalających określić istniejące w przedmiotowym zakresie zagrożenia. Tym razem z oferty tej skorzystało zgodnie z założeniami projektu 100 panów, z których 68 mieszka na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, 8 na terenie gminy Koźmin Wlkp., 6 na terenie gminy Kobylin, 10 na terenie gminy Rozdrażew, 7 na terenie gminy Zduny i 1 w Sulmierzycach.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli panowie powyżej 45 roku życia, gdy w organiźmie mężczyzny z przyczyn naturalnych obniża się produkcja testosteronu i następują zaburzenia proporcji hormonalnych a efektem tych zjawisk jest rozrost prostaty. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie stanu zdrowia każdego uczestnika akcji i umożliwiły wykrycie w przebadanej grupie osób zagrożonych chorobami gruczołu krokowego, a jednocześnie z uwagi na rozszerzenie zakresu badania usg na całą jamę brzuszną także chorób całego układu moczowego. Jak wykazały wyniki badań zagrożenia chorobowe w w/w zakresie są bardzo duże. W początkowym stadium choroby nie odczuwamy bowiem jeszcze zbyt dużych dolegliwości a jeżeli jakiekolwiek objawy występują to nie budzą one naszego niepokoju. Objawy te nie zwalniają nas jednak od stałej obserwacji i kontroli własnego organizmu oraz podjęcia leczenia.

Podczas przeprowadzonej akcji badań profilaktycznych łagodny przerost prostaty stwierdzono u 55 osób. W tej grupie przebadanych u 32 osób stwierdzono przerost prostaty I°, a u 23 osób przerost prostaty II°. Te stadia choroby dla naszego bezpieczeństwa wymagają już często podjęcia leczenie farmakologicznego, które poprawia jakość życia poprzez zmniejszenie lub likwidację objawów chorobowych. Podjęcie leczenia uchroni nas przed dalszymi powikłaniami a w dalszej kolejności przed stanowiącym dla zdrowia największe zagrożenie rakiem prostaty.

Jednocześnie z uwagi na rozszerzenie badania usg na całą jamę brzuszną, o czym wspomniano wcześniej, wykryto dodatkowo 18 przypadków kamicy nerkowej, w dwóch przypadkach torbiele nerki, w 1 przypadku nowotwór pęcherza moczowego i w 1 przypadku nowotwór nerki w początkowym stadium choroby.

Wszystkie wymienione wyżej osoby otrzymały skierowanie do poradni lekarza rodzinnego zawierające ocenę zdrowia każdego beneficjenta, rozpoznanie zmian chorobowych oraz stosowne zalecenia.

Kolejna zorganizowana przy finansowym wsparciu Powiatu Krotoszyńskiego akcja badań profilaktycznych znalazła swe potwierdzenie w potrzebach środowiska oraz dała mieszkańcom powiatu szansę wczesnego wykrycia choroby. Dla części beneficjentów była to także okazja oceny własnego zdrowia po wcześniejszych zabiegach lub w trakcie prowadzonego już procesu leczenia. Każdy pacjent otrzymał na piśmie stosowną diagnozę i od indywidualnej decyzji każdego zainteresowanego zależy czy w trosce o własne zdrowie wykorzysta dołączone do diagnozy zalecenia. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z otrzymanych porad. Chrońmy swoje zdrowie.