Wady postawy u dzieci – zaproszenie na badania profilaktyczne

Kontynuując zaplanowane na bieżący rok przedsięwzięcia Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie zaprasza sulmierzyckie dzieci urodzone w latach 2011 i 2012 w towarzystwie rodziców na organizowane dla nich nieodpłatne badania profilaktyczne z zakresu wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej

Zaproszenie na badania profilaktyczne

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie zaprasza panów – mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego powyżej 45-tego roku życia na nieodpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego (prostaty).

Czytaj więcej

Uwaga! Zagrożenie chorobami układu oddechowego rośnie.

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zakończyło pierwszą w bieżącym roku kalendarzowym akcję badań profilaktycznych. Tym razem w ramach projektu „Moja decyzja – Moje życie”, który w ramach Otwartego Konkursu Ofert zyskał finansowe wsparcie powiatu krotoszyńskiego, prowadzone działania dotyczyły profilaktyki chorób układu oddechowego i wczesnego wykrywania istniejących zagrożeń chorobowych oraz edukacji zdrowotnej mieszkańców powiatu w tym zakresie.

Czytaj więcej

Zaproszenie na badania profilaktyczne

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie zaprasza mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego powyżej 40-tego roku życia na nieodpłatne badania profilaktyczne z zakresu chorób układu oddechowego, na które w Polsce cierpi ponad 6 mln ludzi a rocznie umiera około 40 tys. osób. Epidemiolodzy przewidują, że do roku 2020 liczba zachorowań na choroby płuc będzie systematycznie wzrastać, m. in. dotyczyć to będzie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc i gruźlicy. Źródeł tych chorób upatruje się głównie w czynnym i biernym paleniu tytoniu, a także jak w przypadku innych chorób cywilizacyjnych w zanieczyszczeniu środowiska oraz w fakcie starzenia się naszego społeczeństwa.

Czytaj więcej

Profilaktyka w walce z rakiem piersi

Przeprowadzoną pod hasłem „WYGRAJ Z RAKIEM PIERSI” akcją Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zakończyło cykl tegorocznych badań profilaktycznych i zamknęło, dofinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn projekt „WYPRZEDŹ RAKA”. Projekt ten, podobnie jak i realizowane na jego bazie przedsięwzięcia, zachowują od lat swą aktualność z uwagi na wzrastające z roku na rok zagrożenia chorobami nowotworowymi a prowadzone badania, jak i szerzona wiedza zdrowotna są swoistym „lekarstwem” na zdrowie.

Czytaj więcej

« Strasze wpisy