Profilaktyka w walce z rakiem piersi

Przeprowadzoną pod hasłem „WYGRAJ Z RAKIEM PIERSI” akcją Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zakończyło cykl tegorocznych badań profilaktycznych i zamknęło, dofinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn projekt „WYPRZEDŹ RAKA”. Projekt ten, podobnie jak i realizowane na jego bazie przedsięwzięcia, zachowują od lat swą aktualność z uwagi na wzrastające z roku na rok zagrożenia chorobami nowotworowymi a prowadzone badania, jak i szerzona wiedza zdrowotna są swoistym „lekarstwem” na zdrowie.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Serca w Krotoszynie

W bieżącym roku Światowy Dzień Serca obchodziliśmy w Krotoszynie w dniu 24 września, kiedy to po raz kolejny zorganizowano „SPACER DLA SERCA”, imprezę o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, której głównym celem jest mobilizacja i wsparcie mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej w prowadzeniu zdrowego, przyjaznego „sercu” stylu życia i propagowanie podstawowych zasad profilaktyki chorób serca i układu krążenia.

Czytaj więcej

„Wyprzedź raka”- Bądź czujna!

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w ramach dofinansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn projektu „WYPRZEDŹ RAKA” zaprasza na nieodpłatne badania profilaktyczne.

Badania pod hasłem „Wygraj z rakiem piersi” będą prowadzone w dniu 22 października 2016 roku (sobota), w pomieszczeniach udostępnionych przez Zakład Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 19 w Krotoszynie. Jest to szansa wczesnego wykrycia raka piersi i uzyskania w razie potrzeby szybkiej pomocy medycznej. Zapraszamy Panie od godz. 9,00 do godz. 14,00 – badania bez zapisów wg kolejności zgłoszenia w tym dniu.

Skonsultuj swoje zdrowie i skorzystaj z porad specjalisty onkologa, który w tym dniu będzie do dyspozycji wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy!

Wzrasta nasza świadomość w walce z chorobami nowotworowymi.

Od trzech lat Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” prowadzi na terenie powiatu krotoszyńskiego działania związane z profilaktyką czerniaka pod ogólnym hasłem „Zbadaj znamiona występujące na skórze” w obrębie których choroba ta rozwija się najczęściej. Celem tych działań współfinansowanych praz Powiat oraz Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach Otwartego Konkursu Ofert było przybliżenie mieszkańcom tematyki istniejących w tej dziedzinie zagrożeń oraz sposobów wczesnego wykrywania tej groźnej dla życia choroby nowotworowej.

Czytaj więcej

ZAWALCZ O SWOJE SERCE!

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zaprasza w dniu 24 września 2016 roku o godz. 10,00 na boisko przy ul. Fabrycznej (Park Dworcowy) w Krotoszynie, skąd wyruszy organizowany już po raz piąty „SPACER DLA SERCA”.

Czytaj więcej

« Strasze wpisy