Zaproszenie na badania profilaktyczne

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie zaprasza mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego powyżej 40-tego roku życia na nieodpłatne badania profilaktyczne z zakresu chorób układu oddechowego, na które w Polsce cierpi ponad 6 mln ludzi a rocznie umiera około 40 tys. osób. Epidemiolodzy przewidują, że do roku 2020 liczba zachorowań na choroby płuc będzie systematycznie wzrastać, m. in. dotyczyć to będzie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc i gruźlicy. Źródeł tych chorób upatruje się głównie w czynnym i biernym paleniu tytoniu, a także jak w przypadku innych chorób cywilizacyjnych w zanieczyszczeniu środowiska oraz w fakcie starzenia się naszego społeczeństwa.

Czytaj więcej

Profilaktyka w walce z rakiem piersi

Przeprowadzoną pod hasłem „WYGRAJ Z RAKIEM PIERSI” akcją Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” zakończyło cykl tegorocznych badań profilaktycznych i zamknęło, dofinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn projekt „WYPRZEDŹ RAKA”. Projekt ten, podobnie jak i realizowane na jego bazie przedsięwzięcia, zachowują od lat swą aktualność z uwagi na wzrastające z roku na rok zagrożenia chorobami nowotworowymi a prowadzone badania, jak i szerzona wiedza zdrowotna są swoistym „lekarstwem” na zdrowie.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Serca w Krotoszynie

W bieżącym roku Światowy Dzień Serca obchodziliśmy w Krotoszynie w dniu 24 września, kiedy to po raz kolejny zorganizowano „SPACER DLA SERCA”, imprezę o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, której głównym celem jest mobilizacja i wsparcie mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej w prowadzeniu zdrowego, przyjaznego „sercu” stylu życia i propagowanie podstawowych zasad profilaktyki chorób serca i układu krążenia.

Czytaj więcej

„Wyprzedź raka”- Bądź czujna!

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w ramach dofinansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn projektu „WYPRZEDŹ RAKA” zaprasza na nieodpłatne badania profilaktyczne.

Badania pod hasłem „Wygraj z rakiem piersi” będą prowadzone w dniu 22 października 2016 roku (sobota), w pomieszczeniach udostępnionych przez Zakład Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 19 w Krotoszynie. Jest to szansa wczesnego wykrycia raka piersi i uzyskania w razie potrzeby szybkiej pomocy medycznej. Zapraszamy Panie od godz. 9,00 do godz. 14,00 – badania bez zapisów wg kolejności zgłoszenia w tym dniu.

Skonsultuj swoje zdrowie i skorzystaj z porad specjalisty onkologa, który w tym dniu będzie do dyspozycji wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy!

Wzrasta nasza świadomość w walce z chorobami nowotworowymi.

Od trzech lat Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” prowadzi na terenie powiatu krotoszyńskiego działania związane z profilaktyką czerniaka pod ogólnym hasłem „Zbadaj znamiona występujące na skórze” w obrębie których choroba ta rozwija się najczęściej. Celem tych działań współfinansowanych praz Powiat oraz Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach Otwartego Konkursu Ofert było przybliżenie mieszkańcom tematyki istniejących w tej dziedzinie zagrożeń oraz sposobów wczesnego wykrywania tej groźnej dla życia choroby nowotworowej.

Czytaj więcej

« Strasze wpisy